การแสดงผล

+
-

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

28 พ.ย. 2566 00:00:00

...
...
...
?? ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1) ประเภทยกระดับฝีมือ (30 ชั่วโมง) จำนวน 7 สาขาอาชีพ ได้แก่
1.1) สาขาอาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
- หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชยืขนาดเล็ก ระดับ 1
- หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
- การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
1.2) สาขาอาชีพเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์
- หลักสูตรเทคโนโลยี PLC
- หลักสูตร PLC ระดับ 2
1.3) สาขาอาชีพโลจิสติกส์
- หลักสูตรการขับรถฟอร์กลิฟต์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
1.4) สาขาอาชีพเทคโนโลยีงานเชื่อม
- หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
- หลักสูตรการเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์
1.5) สาขาอาชีพท่องเที่ยวและบริการ
- หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
- หลักสูตรภาษาจีนกลางเพื่อการบริการในโรงแรม
- หลักสูตรการทำขนมฟิวชั่น
1.6) สาขาอาชีพพัฒนาศักยภาพบุคคล
- หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน
1.7) สาขาอาชีพเทคโนโลยีดิจิทัล
- หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IOT เพื่อการปลูกพืช
(2) ประเภทการฝึกอาชีพเสริม (30 ชั่วโมง) จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
- หลักสูตรการจัดทำดอกไม้สด
- หลักสูตรการทำขนมไทยและการตลาดออนไลน์
- การเชื่อมไฟฟ้า
........................................................................................................................
คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการคัดเลือก เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566
ติดต่อสอบถาม/สมัคร:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร. 0 3410 9705-6 ต่อ 321

ไฟล์แนบ :ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567