การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

22 พ.ย. 2566 13:13:51

...
...
...
...
...
...

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เข้าร่วมการประชุม ชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมอบหมายให้ นายกิตติพัชร บัวจำนงค์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการประชุมชี้แจงโครงการดังกล่าว เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯให้แก่ผู้อำนวยการและครูแนะแนวในสถานศึกษาดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีนายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1