การแสดงผล

+
-

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2566

17 พ.ย. 2566 16:31:41

...
...
...
...
...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดนครปฐม  ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างปฏิทินการดำเนินงานโครงการฯ จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งขอความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรม  ณ ห้องประชุมวัชรีรมยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม