ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
49 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1(แรงงานในสถานประกอบกิจการ) 30 ปกติ 13 สิงหาคม 2567 17 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
50 การติดตั้งระบบจ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ สำหรับอาคาร 30 ปกติ 13 สิงหาคม 2567 16 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
51 การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นหนา 30 ปกติ 19 สิงหาคม 2567 23 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
52 ภาษาจีนกลางเพื่อการบริการในโรงแรม 30 ปกติ 19 สิงหาคม 2567 23 สิงหาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
53 การปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ 30 ปกติ 19 สิงหาคม 2567 23 สิงหาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
54 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสู่ความเป็นเลิศในงานโรงแรม 30 ปกติ 19 สิงหาคม 2567 22 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
55 การเชื่อมทิก 30 ปกติ 2 กันยายน 2567 6 กันยายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร