การแสดงผล

+
-

ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ DSD Transformation Framework

13 พ.ค. 2566 08:51:35

...
...
...
...
...

ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ DSD Transformation Framework เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น ดินแดง กรุงเทพมหานคร นำโดยนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด นางสาวไพลิน จินดามณีพร นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและนายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม