การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

2 มี.ค. 2566 08:38:18

...
...

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน