การแสดงผล

+
-

การประชุมเตรียมข้อมูลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด ขั้นตอนที่ 2

20 ก.พ. 2566 07:36:15

...
...
...
...
...

การประชุมเตรียมข้อมูลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด ขั้นตอนที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม