การแสดงผล

+
-

การประชุมการซักซ้อมและเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐฯ

1 ก.ค. 2567 00:00:00

...
...

1 ก.ค. 67 เวลา 09.00 น.  นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมการซักซ้อมและเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567 หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีผู้บริหารกรม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์  ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน