การแสดงผล

+
-

พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่ององค์กรในสังกัดกระทรวงแรงงานที่มีผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

26 มิ.ย. 2567 13:56:17

...
...

25 มิ.ย. 67 เวลา 09.45 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่ององค์กรในสังกัดกระทรวงแรงงานที่มีผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับ “คุณธรรมต้นแบบ” โดยมีผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน