การแสดงผล

+
-

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเป็นกรรมการพิจารณาการพัฒนาศักยภาพ สู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กร ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กร

31 พ.ค. 2567 16:16:25

...
...
...
...
...

31 พ.ค. 67 เวลา 13.00 น. นางจิรวรรณ สุตสุนทร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาการพัฒนาศักยภาพ สู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กร ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กร โดยมีนายจิตรพงศ์ พุ่มสอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก นายจักรพันธ์ จ๊อดดวงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมเป็นกรรมการด้วย ณ ห้องประชุมเออร์บิโน่ ชั้น 5 โรงแรม เดอะ พาลาซโซ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ