การแสดงผล

+
-

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กร

31 พ.ค. 2567 08:05:55

...
...
...
...
...
...
...

30 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางจิรวรรณ สุตสุนทร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กร โดยมีนายสมชาติ สุภารี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายสมบัติ โพธิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารกรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเออร์บิโน่ ชั้น 5 โรงแรม เดอะ พาลาซโซ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

โครงการสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2567 มีการทำกิจกรรมกลุ่ม ประกอบด้วย

- การพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร นำไปสู่การประกวดรางวัลเลิศรัฐ

- DSD Thinking Lab สนุกคิดนวัตกรรมในองค์กร

- การนำเสนอผลงาน

ผู้ร่วมโครงการเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค จำนวนรวม 150 คน