การแสดงผล

+
-

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 5 ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ zoom meeting

26 เม.ย. 2567 00:00:00

...
...
...

 

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของ.....(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร).....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เป้าหมายที่ 5 ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

กิจกรรมประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิธีการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน


26 เมษายน 2567  เวลา 13.30 น. นายจักรพันธ์  จ๊อดดวงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ zoom meeting  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 102 user ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 เอกสารทั้งหมดในการประชุม คลิก รับชมvdo ย้อนหลังได้ที่https://www.facebook.com/100068936928755/videos/1171704240934346 หรือคลิก

 

ไฟล์แนบ :เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม

ไฟล์แนบ :flowchart เป้าหมายที่ 5