การแสดงผล

+
-

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่าน zoom

26 เม.ย. 2567 11:24:33

...

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่าน zoom วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. คลิก