การแสดงผล

+
-

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมงานพิธีรดน้ำผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องในเทศการสงกรานต์ ประจำปี 2567

11 เม.ย. 2567 00:00:00

...
...
...
...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมงานพิธีรดน้ำผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องในเทศการสงกรานต์ ประจำปี 2567 เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมืแรงงาน