การแสดงผล

+
-

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่

29 มี.ค. 2567 10:00:20

...
...

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายจักรพันธ์  จ๊อดดวงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในวันแรกที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร