ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ระบบไฟฟ้า 30 ปกติ 29 มิถุนายน 2567 7 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
2 PLC ระดับ 1 30 ปกติ 29 มิถุนายน 2567 7 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เต็ม
3 การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 29 มิถุนายน 2567 7 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
4 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก(-) 18 ปกติ 29 มิถุนายน 2567 6 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
5 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ปกติ 29 มิถุนายน 2567 1 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว เต็ม
6 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ รองรับเกษตรอัจฉริยะ 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ สมัคร
7 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
8 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เต็ม
9 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษเพื่อประกอบอาชีพอิสระ 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
10 การดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้า 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
11 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
12 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
13 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
14 บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
15 การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เต็ม
16 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
17 ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
18 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
19 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขั้นสูงคูก้า 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เต็ม
20 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 4 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
21 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม
22 การทำขนมฟิวชั่น(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
23 ช่างแต่งผมบุรุษ 18 ปกติ 2 กรกฎาคม 2567 4 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
24 การติดตั้งและการประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ปกติ 2 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม