การแสดงผล

+
-

ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านระบบการผลิตอัจฉริยะและโซลูชั่นเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 “Manufacturing Transformation (MATRA) Thailand 2022”

          Manufacturing Transformation (MATRA) Thailand 2022 เป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านระบบการผลิตอัจฉริยะและโซลูชั่นเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิด Transforming Manufacturing Through Technology! ระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ นงนุช พัทยา (NICE Pattaya) จังหวัดชลบุรีเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ให้ประเทศไทยมีศักยภาพการผลิต เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ บนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่

          งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี Manufacturing Transformation (MATRA) Thailand 2022 จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจกับกลุ่มมผู้ผลิต และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่จะมาพบกันเพื่อโอกาสในการเจรจาทางธุรกิจกันภายในงาน และแสดงเทคโนโลยีสมัยใหม่จากบริษัทชั้นนําในภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงความรู้จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกับการประชุมทางวิชาการ "Transforming Manufacturing with Digitalization ยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมยุคดิจิทัล"

          รายละเอียดเพิ่มเติม: www.matraexpo.com