การแสดงผล

+
-

ขอเชิญร่วมงานงานแสดงเทคโนโลยีโซลูชันอุตสาหกรรมการผลิตด้านการบำรุงรักษาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติชั้นนำของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก "MiRA 2022"

MiRA 2022 งานแสดงเทคโนโลยีโซลูชันอุตสาหกรรมการผลิตด้านการบำรุงรักษาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติชั้นนำของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

?? จัดขึ้นที่ศูนย์กลางการผลิตและอุตสาหกรรมใน EEC ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ
?? แพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ใน EEC
?? จัดแสดงเทคโนโลยีอัจฉริยะด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
?? ครั้งแรกและที่เดียวในภูมิภาคที่จัดแสดงงานเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาเพื่ออุตสาหกรรม
?? จัดร่วมกับงาน SUBCON EEC โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 
??24-26 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา
 
ข้อมูลเพิ่มเติม // More Information at:
Line: @MiRA
??? จองพื้นที่ // Space Booking: https://bit.ly/3r9TFGe