การแสดงผล

+
-

มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ประกาศมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ไฟล์แนบ :: 23_File_มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบัน MARA_25032565141035_.pdf ดาวน์โหลด