การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

MARA ให้การต้อนรับอาจารย์จาก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เข้านิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน

9 ก.พ. 2567

นักศึกษาฝึกงาน นำเสนอโปรเจคต้นแบบชุดฝึกอบรมแขนกลอุตสาหกรรม

9 ก.พ. 2567

รายงานการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

9 ก.พ. 2567

MARA จัดฝึกอบรมช่างควบคุมหุ่นยนต์ ABB

7 ก.พ. 2567

NRB Bearing (Thailand) เยี่ยมชม MARA

7 ก.พ. 2567

MARA จัดบอรม PLC Mitsubishi GX Work3 ให้สถานประกอบการใน EEC

5 ก.พ. 2567

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานเครื่องจักรอุตสาหกรรม"

25 ม.ค. 2567

MARA จัดฝึกอบรม UI Path ให้กับคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

25 ม.ค. 2567

MARA จัดฝึกอบรม CAD

25 ม.ค. 2567