การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จัดฝึกยกระดับฝีมือ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในสาขาการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม FANUC

28 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

28 มี.ค. 2567

สถาบัน MARA เปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน(ฟรี) รุ่นที่ 3/67 (เม.ย.-พ.ค.)

28 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จัดฝึกยกระดับฝีมือ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในสาขาการควบคุมและบำรุงรักษาหุ่นยนต์ Yaskawa

28 มี.ค. 2567

สถาบัน MARA จัดฝึกอบรม CNC ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ

26 ก.พ. 2567

นักศึกษาฝึกงาน นำเสนอโปรเจคต้นแบบชุดฝึกอบรมสำหรับสถานีควบคุมคุณภาพด้วย CiRA CORE

26 ก.พ. 2567

สถาบัน MARA เยี่ยมชมบริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

26 ก.พ. 2567

สถาบัน MARA จัดฝึกอบรมการจำลองกระบวนการฉีดพลาสติกด้วยโปรแกรม Autodesk Moldflow Insight

26 ก.พ. 2567

MARA จัดฝึกอบรม Advanced PLC ให้กับแรงงานใน EEC

22 ก.พ. 2567