การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบัน MARA เปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน(ฟรี) รุ่นที่ 3/67 (เม.ย.-พ.ค.)

4 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จัดฝึกยกระดับฝีมือ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้กับบริษัท ยูปปา จำกัด

28 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ให้การต้อนรับโรงเรียนเสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีเอไอแอนด์โรโบเทค (AI and Robotech Coding School)

28 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)

28 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จัดฝึกยกระดับฝีมือ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในสาขาการโปรแกรม PLC ขั้นสูงเพื่อการประยุกต์ใช้งานในระบบอัตโนมัติอัตโนมัติ

28 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จัดฝึกยกระดับฝีมือ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในสาขาการใช้งานระบบ RPA พื้นฐาน (UI Path)

28 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ให้การต้อนรับ Mr. Jess Briones, CEO จากบริษัท JB Elite Corporation, Mr. Larry S. Medina - VP of Operations จากบริษัท JB Elite Corporation, Mr. Tony Chao - Vice President และคณะ จากบริษัท Hon.Precision, INC.

28 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ร่วมกับ บริษัท Nagas Digital Co., Ltd. จัด Workshop ในหัวข้อ “การใช้งานโปรแกรมออกแบบทางวิศวกรรม ZW 3D”

28 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

28 มี.ค. 2567