การแสดงผล

+
-

สถาบัน MARA ต้อนรับผู้แทนจากบริษัท สมบูรณ์

9 พ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ต้อนรับผู้แทนจากบริษัทในกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ (Somboon Group : SBG) เพื่อเข้าเยี่ยมชมสถาบัน พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการฝึกอบรมยกระดับฝึมือแรงงาน ผ่านโครงการ EEC model type B ที่ภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย 80% และเอกชนจ่าย 20% 
.
หลักสูตรที่ทางบริษัทในกลุ่มบริษัทสมบูรณ์สนใจที่จะเริ่มเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานร่วมกับทางสถาบัน MARA ก่อนได้แก่   PLC Mitsubishi GX Work2 Advanced, ระบบ IOT สำหรับอุตสาหกรรม  เป็นต้น 
 
ทั้งนี้หากสถานประกอบการไหนที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา หรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดังกล่าว สนใจจัดฝึกอบรมร่วมกับเรา สามารถติดต่อทางสถาบันฯ เข้ามาได้เลยนะครับ 
 
เพียงแค่บริษัทท่านมีผู้เรียนครบ 10 ท่าน ท่านสามารถเลือกหลักสูตรและกำหนดวัน และสถานที่ฝึกอบรมได้เลยครับ