การแสดงผล

+
-

สถาบัน MARA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU)กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

27 เม.ย. 2566 00:00:00

...
...
...
...
วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00น.
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำโดย ผศ.ชัยธวัฒน์ บุญหยง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เพื่อร่วมยกระดับฝีมือแรงงานในสาขาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน
ทางสถาบันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนากลุ่มแรงงานใหม่ทางด้านระบบอัติโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป