การแสดงผล

+
-

สถาบัน MARA ร่วมต้อน SIAM DENSO Manufacturing เข้าเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)

27 เม.ย. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
7 เม.ย.66 เวลา 14.00 น.
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จ.ชลบุรี
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ต้อนรับผู้แทนจากบริษัทสยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด(Siam DENSO manufacturing Co., Ltd.) เพื่อเยี่ยมชมและหารือแนวทางเกี่ยวกับการเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานในหลักสูตร Tecnomatix Plant Simulation รวมทั้งหลักสูตรการสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robot : AMR) ให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานในบริษัทต่อไป