การแสดงผล

+
-

นักศึกษาและอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าดูงานที่สถาบัน MARA

7 ส.ค. 2565 21:10:40

...
...
...
...
...
นักศึกษาและอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าดูงานที่สถาบัน MARA และเยี่ยมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษาต่อไป
 
สถาบันอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษาที่สนใจทำความร่วมมือกับสถาบัน MARA สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับ เรายินดีที่จะร่วมมือครับ