การแสดงผล

+
-

สถาบัน MARA ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขา Automation Studio

7 ส.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
MARA มีความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
สถาบัน MARA ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขาการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัต (Automation Studio ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 23 คน วันที่ 6 - 27 ส.ค. 65 (30 ชม.) ณ ห้องฝึกอบรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง