การแสดงผล

+
-

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29

7 ส.ค. 2565 11:28:40

...
...
...
...
...

สถาบัน MARA เป็นเจ้าภาพสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ในการแข่งขันภาพบรรยากาศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาค วันที่ 3-5 สิงหาคม 2565