การแสดงผล

+
-

สถาบัน MARA จัดฝึกอบรม CNC ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ

26 ก.พ. 2567 23:29:43

...
...
...
...
24 กุมภาพันธ์ 2567
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จัดฝึกยกระดับฝีมือ โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ในสาขา ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้ารับการฝึก 18 คน 
ระหว่างวันที่ 24, 25 กุมภาพันธ์ และ 2, 3 มีนาคม 2567
 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)