การแสดงผล

+
-

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ไฟล์แนบ :: 73_Images_292109828_411561507672111_8063392191663566628_n_04072565131023_.jpg ดาวน์โหลด