การแสดงผล

+
-

รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสารหกรรม ระดับ 1

รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1

 

 

รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1

รับสมัครถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21-22, 28-29 พฤษภาคม 2565   เวลา 08.30 - 17.00 น.

คุณสมบัติทั่วไป

1. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือ

3. จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

4. มีสภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก และสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร เพื่อไม่เสียโอกาสคนอื่น

 

กำหนดการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงามหาสารคาม

2. สมัครผ่านระบบออนไลน์   (QR CODE)  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม  โทร. 0-4397-1330 หรือ  081-872-0828 (อ.สัมฤทธิ์ เกาะลุน)

ไฟล์แนบ :: 73_Images_ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1_17032565160416_.jpg ดาวน์โหลด