การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

28 มิ.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถยนต์กระบะ

11 พ.ย. 2565

ประกวดราคาซื้อยานพหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน

2 พ.ย. 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะ 4 ประตู)

12 ต.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

18 ก.ย. 2565

ประกวดราคาจ้างบริการฯ จำนวน 4 รายการ ประจำปี งปม.2566

5 ก.ย. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

2 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดฯ

17 ก.ย. 2564

ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดอาคารและสำนักงานทั่วไป ดูแลสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้

6 ก.ย. 2564