การแสดงผล

+
-

!!! ประชาสัมพันธ์ รับสมัครประเมินความรู้ความสามารถ (License)

3 พ.ย. 2566 00:00:00

...

!!! ประชาสัมพันธ์

        รับสมัครประเมินความรู้ความสามารถ (License)

รอบการประเมิน

*** วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ***

สนใจสมัคร เพื่อจองคิว รับจำนวนรอบละ 15 ที่

ลิงค์

https://forms.gle/udueL3v3Suvk5HVN7

!!! ใบไลเซนต์ มีอายุ 5 ปี เมื่อครบกำหนดต้องเข้ารับประเมินใหม่