การแสดงผล

+
-

ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานและครอบครัวแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล

20 ต.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
วันที่ 18 ตุลาคม 2566
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และนายจิรวัตร สื่อประสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานและครอบครัวแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล จำนวน 2 ราย ที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล มาถึงภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย มีรายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 บ้านนายอนุชิต เกษคำภา อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 4 ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลได้เพียง 4 เดือน โดย สนพ.มหาสารคาม ได้ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและฝึกอาชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบและกลุ่มเครือญาติ แต่นายอนุชิต ยังมีความประสงค์อยากกลับไปทำงานเหมือนเดิมเมื่อเหตุการณ์สงบแล้ว
จุดที่ 2 บ้านนายโชคชัย ไชยบุดดี อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลได้ 1 ปี 9 เดือน เมื่อสอบถามทราบว่า มีโอกาสอยากทำงานที่ประเทศไทย สนพ.มหาสารคาม ได้ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและฝึกอาชีพโดยนายโชคชัย มีความสนใจอยากฝึกอบรมหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศ ให้มีความรู้และทักษะฝีมือ เพื่ออยู่ทำงานในประเทศไทย ทั้งนี้ สนพ.มหาสารคาม ได้รับสมัครและเก็บข้อมูลเบื้องต้น เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมในโอกาสต่อไป