การแสดงผล

+
-

ประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

20 ต.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
วันที่ 20 ตุลาคม 2566
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ มีรายละเอียดดังนี้
1.สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 11 คน และ 2.สาขาช่างปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 19 คน โดยนายจิรวัตร สื่อประสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ได้มอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและบัตรประจำตัว หลังผ่านการประเมินทันที เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม