การแสดงผล

+
-

รับสมัครฝึกอบรม ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2

8 พ.ย. 2565 11:36:40

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 – 12 ธันวาคม 2565

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

 

ภายใต้โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

กำหนดรายงานตัว ในวันที่ 1 ธันวาคม  2565

 

!!! รับจำนวน 20 คน เท่านั้น !!!

 

สมัครผ่าน QR CODE หรือ ลิงค์ https://forms.gle/EdkXSjEuiZeuyPLF6