การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับภาคการศึกษาในพื้นที่

1 ก.ค. 2565 10:30:55

...

   นายจิรวัตร สื่อประสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับภาคการศึกษาในพื้นที่ โดยมอบใบอนุญาตผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ช่วยงานแม่บ้าน ระดับ 1 ให้กับศูนย์ทดสอบฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มีนายปรัชญา ตะภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ