การแสดงผล

+
-

โครงการป้องป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

25 พ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...

   วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายจิรวัตร สื่อประสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ร่วมโครงการป้องป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการรับรองความรู้ความสามารถ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม