การแสดงผล

+
-

เปิดให้บริการ ทดสอบฝีมือคนหางาน เพื่อไปทำงานต่างประเทศ

5 พ.ค. 2565 00:00:00

...

เปิดให้บริการ ทดสอบฝีมือคนหางาน เพื่อไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 40 สาขา

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

252 ม.10 ถ.สารคาม-บรบือ ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000  โทรศัพท์. 043- 029659