การแสดงผล

+
-

สนพ.มหาสารคาม จัดสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 ก.พ. 2567 16:11:09

...
...
...
...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายพัสกร จะเรียมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สวนอาหารป่าฝน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีสถานประกอบกิจการ และผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ส่งพนักงาน/เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนา รวมจำนวน 40 คน