การแสดงผล

+
-

สนพ.มหาสารคาม ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

23 ก.พ. 2567 16:09:59

...
...
...
...
22 กุมภาพันธ์ 2567 นายพัสกร จะเรียมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน ณ บริเวณสี่เหลี่ยมจตุรมุขด้านในศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน
ในการนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคามรับมอบป้ายเพื่อจะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป