การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม พร้อมใจใส่เสื้อสีม่วง ร่วมกิจกรรมถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

23 ก.พ. 2567 16:08:44

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม พร้อมใจใส่เสื้อสีม่วง ร่วมกิจกรรมถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม