การแสดงผล

+
-

สนพ.มหาสารคาม ร่วมจัดกิจกรรมสวมใส่เสื้อสีม่วง เพื่อถวายความจงรักภักดี แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี

23 ก.พ. 2567 16:06:25

...
...
...
...
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
นายพัสกร จะเรียมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมจัดกิจกรรมสวมใส่เสื้อสีม่วง เพื่อถวายความจงรักภักดี แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน โดยมีนางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน