การแสดงผล

+
-

ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่)

30 พ.ย. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2566 นายพัสกร จะเรียมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ บริเวณโรงเรียนบ้านใคร่นุ่น ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน
ในการออกหน่วยบริการครั้งนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามให้บริการตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์สำหรับประชาชน