ไทย

การแสดงผล.

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 กิจกรรมเผยแพร่เอกสารราชการ.pdf 95
2 กิจกรรมเผยแพร่เอกสารราชการ.mp4 90
3 Presentation1.pptx 109
4 วารสาร DSD e-book เล่ม 50.png 303
5 4 ทักษะในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพื้นที่.jpg 689
6 10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022.jpg 1095
7 แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน.pptx 659
8 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 642
9 เทรนด์ IOT.png 1253
10 แรงขับเคลื่อนประเทศไทย 2022.png 700
11 เทรนด์การค้าสู่ METAVERSE.png 799
12 เผยแพร่ Infographic หัวข้อ เทคโนโลยีสะอาด Clean Tech.png 803