หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: 7. นายชัย
นามสกุล :: มีเดชา
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 2 มิถุนายน 2548
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 1 สิงหาคม 2551
ย้อนกลับ