หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายกำจัด
นามสกุล :: ใจงาม
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 2 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): ปัจจุบัน
ย้อนกลับ