หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายธวัชชัย
นามสกุล :: ไชยรินทร์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการ,สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 3 เมษายน 2562
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 29 พฤศจิกายน 2562
ย้อนกลับ