การแสดงผล

+
-

ประกาศเผยแพร่เพื่อเสนอแนะและวิจารณ์ประกาศ (TOR) และคุณลักษณะเฉพาะเอกสารประกวดราคา (e-bidding)

12 พ.ค. 2566

          ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          สำนักงานงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมการประกวดราคาในครั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะและวิจารณ์ประกาศ (TOR) และคุณลักษณะเฉพาะเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ดังกล่าว ได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2566  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 053-686-051 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :