การแสดงผล

+
-

ประกาศวิจารณ์ เพื่อให้สาธารณชนให้ข้อเสนอแนะข้อกำหนดคุณลักษณะการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ขอประกาศข้อกำหนดคุณลักษณะการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เพื่อให้สาธารณชนให้ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์  โดยเปิดรับฟังข้อเสนอแนะ ระว่างวันที่ 3-4 มกราคา 2566 ได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์แนบ :